Барилгын инженер

Барилгын инженер

“Бадрах Энержи ХХК нь авьяас, ур чадвартай хүнийг дараах ажлын байранд урьж байна:

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР (Зам, дэд бүтцийн барилга)

Ажил үүрэг, хариуцлага

 • Барилгын инженерийн судалгаанд зориулсан техникийн нөхцөл, ажлын хүрээг төлөвлөх.
 • Ирээдүйн үйлдвэрлэлийн талбайг одоо байгаа сүлжээнд холбох авто замын төслүүдийн оновчтой байдлыг үнэлж, ТЭЗҮ-ийг Монгол Улсын стандартын дагуу боловсруулах/удирдах. Судалгаа хийсэн талыг хянах, зөвлөх, тэдэнтэй харилцах.
 • Талбай доторх гол болон туслах замуудын зураг төсөл гаргах, төлөвлөх. Ирээдүйн шугам хоолойн шуудууг төлөвлөх. Мөрдөгдөж буй журмын дагуу төлөвлөгөө, стандарт, техникийн нөхцөлийг гаргах.
 • Барилгын төслийн аюулгүй ажиллагаа, тогтвортой байдал, үр ашгийн стандартыг хангах.
 • Байгаль орчин, аюулгүй ажиллагааны журмыг мөрдөх, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн судалгааг Монгол улсын стандартын дагуу удирдаж хийлгэх.
 • Цахилгаан, гидравликийн мэргэжилтэн зэрэг холбогдох ажилтнуудтай ажлаа зохицуулах.
 • Барилгын ажлын зардал, хугацааг үнэлэх, төсөв, хүний ​​нөөцийг удирдах.
 • Талбайн ажлыг удирдах, хяналт шалгалт, чанарын туршилт хийх.

Мэргэшил, туршлага

 • Барилгын инженер эсвэл холбогдох чиглэлийн дипломтой.
 • Зам, дэд бүтцийн барилгын өндөр түвшний мэргэшилтэй.
 • Зам болон/эсвэл дэд бүтцийн бүтээн байгуулалттай холбоотой Монгол Улсын хууль журам, техникийн стандартын талаар өндөр мэдлэгтэй.
 • Дизайн, төлөвлөгөө гаргах, техникийн үзүүлэлтүүд боловсруулах чадвартай.
 • Төлөвлөлт, дизайн, төслийн менежментийн программуудыг чөлөөтэй эзэмшсэн байх. Техникийн зургийн программ (AutoCad эсвэл түүнтэй адилтгах) дээр ажилладаг.
 • Төсөв удирдах чадвартай.
 • Багаар ажиллах, талбайн ажлыг үр дүнтэй зохицуулах чадвартай.
 • Монгол, Англи хэлний аман болон бичгийн харилцааны өндөр чадвартай.
 • Асуудлыг шийдвэрлэх, бие даан шийдвэр гаргах чадвартай.
 • Зам, дэд бүтцийн барилгатай холбоотой байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн асуудлаар мэдлэгтэй.
 • Деталийг анхаарч чаддаг, нямбай, ажлаа хугацаанд нь дуусгадаг.
 • Холбогдох ажлын 6+ жилийн туршлагатай.

Байршил

 • Улаанбаатар хотод төвлөрөх ба талбайд байнга очиж ажиллана.
 • Ажлын долоо хоног 5*2 өдрөөр (4 өдөр оффист, 1 өдөр зайнаас)

Цалин, олговор                 

 • Үндсэн цалин
 • 13 дахь сарын цалин
 • Ажилтан болон гэр бүлийн гишүүдэд нь эрүүл мэндийн даатгал
 • Аяллын зардал/үдийн хоолны олговор
 • Жил тутмын сургалт
 • Спортоор хичээллэсэн зардлын олговор

Ажил горилогч CV-ээ g-orn-hrbadrakhenergy@orano.group хаягаар илгээнэ үү.

Компанийн тухай мэдээлэл: www.badrakhenergy.com

Contact
close slider