Ажлын байр

“Бадрах Энержи” компанийн хүний нөөцийн баг чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ олон талт байдлыг дэмждэг. Гарал үүсэл, нас, хүйс, арьс өнгө, бэлгийн чиг хандлага эсвэл айдентити буюу бусдаас ялгарах байдал, хөгжлийн бэрхшээл, улс төр, үйлдвэрчний эвлэл, шашны байгууллагын гишүүнчлэл эсвэл үндэсний цөөнх зэргээс шалтгаалсан аливаа гадуурхлаас зайлсхийн, ажилтнуудын ур чадвар, ажлын замналыг хөгжүүлдэг. Тэргүүлэгч ажил олгогчийн хувьд “Бадрах Энержи” компани төслөө амжилттай хэрэгжүүлэх зорилгоор авъяас, ур чадвартай ажилтнуудыг ажилд авч, хөгжүүлэн, удаан хугацаанд ажиллуулахыг эрмэлзэж байна.

Ажлын байр

Алба

Ажлын байрны тоо

Эхлэх огноо

Хаах огноо

Төлөв

Цахилгааны инженер (Цахилгаан дамжуулах шугам, цахилгааны сүлжээний угсралт)

1
02/08/2024
Нээлттэй
1
02/08/2024
Нээлттэй
Мэдээлэл, олон нийттэй харилцах
1
01/01/2023
04/28/2023
Хаагдсан
Хууль
1
11/01/2023
12/31/2023
Хаагдсан
Contact
close slider