Хуулийн туслах ажилтан

Хуулийн туслах ажилтан

Үүрэг хариуцлага

 • Хууль зүйн туслалцаа (хуулийн баримт бичгийн төслийг боловсруулах, бэлтгэх, хянах, орчуулах; хууль эрх зүйн судалгаа хийх);
 • Шүүхийн таслах ажиллагааны туслалцаа (шүүх хэрэг маргаан, хурал эсвэл уулзалтад холбогдох мэдээлэл болон баримт материалыг цуглуулах; хэргийн материалыг хуулбарлаж авахаар шүүх рүү явах, хэргийн материалыг эмхлэн цэгцэлж, ангилах, индексжүүлэх);
 • Нийцэл (ёс зүйн ба нийцлийн хөтөлбөр, сургалтыг хэрэгжүүлэхэд туслах, дотоод хяналт шалгалт болон нийцлийг хангах зорилгоор компанийн хэлтсүүд, ажилтнуудтай харилцаж, холбогдох, мэдээллийг цуглуулах, дотоод хяналт шалгалт, аудит болон нийцлийг хангах ба бусад зорилгоор баримт бичгийг бичиж боловсруулахад туслах);
 • Баримт бичгийн чанарын хяналт (компанийн дотоодод дагаж мөрдөж буй бүх дотоод журмуудыг цаг тухай бүрд шинэчлэх болон архивлах, дотоодын бүх бичиг баримтуудыг компанийн серверт оруулж байх, хэрэгжүүлэхээс өмнө боловсруулсан бүх дотоодын бичиг баримтуудын чанарын хяналтыг хийж байх);
 • Компанийн засаглал (компанийн баримт бичгийг хөтөлж, архивлах, бүртгүүлэх);
 • Захиргааны туслах (бүх гэрээний төслүүдийг хянах).

Чадвар, туршлага

 • Хууль зүйн бакалаврын зэрэгтэй;
 • Хуулийн чиглэлээр 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай;
 • Монгол, англи хэлний өндөр чадвартай;
 • Хуулийн фирм, /засгийн газрын агентлаг/, уул уурхайн компанид ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно.

Ажлын байр

 • Улаанбаатар хотод байрлаж ажиллана;
 • 5*2 өдөртэй ажлын  хуваарь (4 өдөр оффист, 1 өдөр алсаас ажиллах);
 • Үндсэн ажилтныг түр хугацаанд орлож ажиллана.

Нөхөн олговор, тэтгэмж

 • Үндсэн цалин;
 • Жил бүр 13 дахь сарын цалин;
 • Ажилтан, түүний гэр бүлийг хамарсан эрүүл мэндийн даатгал;
 • Томилолт, хоолны мөнгө;
 • Жил бүрийн сургалт;
 • Спорт үйл ажиллагааны санхүүжилт.
Contact
close slider